Účtovné služby

Poskytujeme:

- Účtovné poradenstvo
- Externé spracovanie účtovníctva včítane účtovnej závierky, výstupy v slovenskom jazyku
- Rekonštrukcia účtovníctva za minulé obdobia
- Výkon účtovníckych prác vo firme klienta
- Personálny leasing účtovníka, mzdového účtovníka a ekonóma firmy
- Posudzovanie účtovného softvéru
- Iné účtovné služby podľa požiadaviek klienta

Personálne údaje

Evidencia základných personálnych údajov zamestnanca, bydliska pracovníka, dokladov, rodinných príslušníkoch, vzdelania, zmenenej pracovnej schopnosti - dôchodkov. Vstupné údaje pre spracovanie štatistiky TREXIMA. Evidencia priebehu pracovno-právneho vzťahu zamestnanca, pracovných zmlúv, platových výmerov, umiestnení zamestnanca. Zapracované Vyhlásenie na zdanenie príjmov i Čestné vyhlásenie študenta.

Mzdové údaje

Súbor základných mzdových údajov o zamestnancovi obsahuje jednotlivé druhy a zložky miezd podľa mzdového dekrétu, formu odmeňovania, rozvrh pracovného času s možnosťou definovať vlastné kalendáre pre rôzne typy smien. Údaje pre výpočet dane a odvodov, PPP, DVZ, DDS, DSS, Náhrady príjmu pri DPN. Evidencia nároku a čerpania dovolenky so zapracovanou kontrolou na preplatenie zostatku nevyčerpanej dovolenky.

Spracovanie miezd

Výpočet mzdy spracuje údaje zadané v základných mzdových údajoch v kombinácii s manuálne zadanými odchýlkami od základnej mzdy. Prebehne automatická kontrola výpočtu s upozornením možných chýb zadaných odchýlok. Sledovanie konta pracovného času. Vypočíta povinnú tvorbu do sociálneho fondu. Pripraví účtovnú dávku s komfortom vytlačenia účtovného dokladu a následným načítaním v účtovníctve.

Základné výstupy a výkazy

Výplatné pásky, mzdové – zápočtové - evidenčné listy, mzdové rekapitulácie, prehľad zrážok zo mzdy. Výkazy pre sociálne a zdravotné poistenie, elektronické výstupy do SP, ZP, DÚ. Potvrdenia pre daňové účely a účely ÚP a SP, prihlášky a odhlášky do Sociálnej poisťovne, HOZ pre zdravotné poisťovne. Daňové mesačné prehľady a ročné hlásenia, podklady pre štatistiku. Automatická príprava prevodných príkazov.

Ďalšie pomocné výstupy

Čerpanie paragrafov – pracovného voľna podľa druhu, sledovanie nadčasových hodín, prehľady priemerných zárobkov, odpracované hodiny. Dohody, konto pracovného času, automatické generovanie dochádzky s následným výpočtom nároku na stravné lístky. Kumulatívne rekapitulácie miezd za vybraté obdobia, prehľad vymeškaných dní od začiatku roka a mnoho iných prehľadových tlačových zostáv.
Pre podrobnejšie informácie nás prosím kontaktujte na telefónnych číslach
0915 724 164  a 0905 454 667 alebo na mailom na az-system@az-system.sk a ucto@az-system.sk.

az podpora

Prostredníctvom tejto služby sa pripojíme cez internet na plochu Vášho počítača alebo notebooku a vykonáme Vami požadovaný úkon tak, ako keby sme sedeli pri Vás.

doprava tovaru

Naším zákazníkom poskytujeme bezplatný dovoz u nás zakúpeného tovaru do vzdialenosti 10km úplne zdarma.

platba kartou

Ponúkame Vám u nás na predajni možnosť bezhotovostnej platby za tovar.

Packeta

Využite naše odberné miesto na vyzdvihnutie alebo podanie balíka kuriérskej služby Packeta (poznáte ako Zásielkovňa).